Zdenko Remeň NATADEL
Hviezdoslavov 599, 930 41 Hviezdoslavov
IČO: 52207315
IBAN: SK24 6500 0000 0036 5008 4799
mobil: +421 907 709 321

Nie sme platiteľmi DPH